Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Linolja Classic Geliksi Produkter Hem
Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Bivax

Geliksi Linolja Classic

En traditionell kallpressad och helt naturlig linolja utan tillsattsmedel som sugs bra in i träet. Linolja Classic lämpar sig för både inom- och utomhus utrymmen samt behandling av båtar. Den klassiska blandningen som används för att behandla träbåtar består av en tredjedel linolja, en tredjedel tjära och en tredjedel terpentin av barrträd. Produkten baserar sig på förnybara råvaror.

På basen av produktens naturlighet och säkerhet lämpar sig Linolja Classic bra även för skärbräden och andra redskap som kommer i kontakt med livsmedel.

Åtgång: 10-15 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel eller spruta