Geveplast

Kvalitets spackel för all lappning!

Geveplast Snabbspackel Geveplast Produkter Hem
Geveplast Snabbspackel Geveplast Snickarspackel Geveplast J Fogspackel Geveplast LF Finspackel Geveplast LH Lättspackel Geveplast LG Fyllnadsspackel Geveplast LW Våtrums spackel

Geveplast Snabbspackel

Geveplast Snabbspackel är ett snabbtorkande akrylatspackel för t.ex. små del- och överspacklingar i väggar och tak. Kornstorlek max 0,02 mm. För små ojämnheter. Större ojämnheter spacklas i flera skikt för att undvika krympning och sprickbildning. 

Färg: Vit
Förtunning: Vatten
Arbetsredskap: Utbredning med spatel
Torktid: + 20°C, 50% RH 1-2 timmar beroende på skikttjockleken, temperaturen och luftens relativa fuktighet
Kornstorlek: Max 0,02 mm