Inomhusfärger

Inline

Inline Möbelfärg 40 V Inline Inomhusfärger Produkter Hem
Inline 3 Inline 5 Inline 7 Inline 20 Inline Strong 25 Inline Vidhäftningsgrundfärg Inline Panelfärg Inline Möbelfärg 40 V Inline Dörr- och fönsterfärg Inline Panellack Inline Möbellack Inline Polyuretanlack Inline Kakelfärg 1-K Inline Kakelfärg 2-K Inline Bastuskydd Inline Paraffinolja

Inline Möbelfärg 40 V

Halvblank, vattenspädbar akrylatmålfärg för färdigstrykning inomhus. Har hög täckkraft och utmärkt utflytning vid målning av snickerier. Har en för färgtypen lång öppettid, vilket möjliggör strykning av även stora ytor. Mycket god vidhäftning och ger en tålig, icke-gulnande yta.

Kulörer: A-bas (vit) och C-bas för nyansering
Glansgrupp: 3 (halvblank)
Färgproduktgrupp: 321
Åtgång: 5-10 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 2 (-3) gånger
Appliceringsmetod: Pensel, rulle eller spruta