Inomhusfärger

SaunaStyle

SaunaStyle Inredningslack SaunaStyle Inomhusfärger Produkter Hem
SaunaStyle Inredningslack SaunaStyle Laveskydd

SaunaStyle Inredningslack

SaunaStyle är ett inredningslack med mycket bra värmebeständighet samt smutstålighet. Med SaunaStyle stajlar du din bastu som ny! Användningsområden är innevägg- och takpaneler, trädörrar och –lister i bastun samt bastulaven ifall lavduk används.
Lämpar sig också till andra träytor inomhus.

Kulörer: Klar (Kan nyanseras), Vit, Ladugrå, Mocka, Svart och Klibbal
Glansgrupp: 4 (halvmatt)
Färgproduktgrupp: 961
Åtgång: 8-10 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel

Broschyr