Geveplast Pikasilote

Geveplast pikasiloite on nopeasti kuivuva, akrylaattisilote mm. osa- ja kokosilotukseen sisätiloissa. Raekoko: max 0,02 mm. Huokoiset pinnat tulee pohjustaa ennen siloitusta. Suurempia koloja täyttäessä suositellaan useampia tasoituskertoja halkeamien ja painumien estämiseksi.

Väri: Valkoinen
Ohenne: Vesi
Työtapa: Levitys lastalla
Kuivumisaika: +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % 1-2 tuntia riippuen kerrospaksuudesta, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta
Raekoko: Enintään 0,02 mm

Tuoteseloste
Käyttöturvatiedote