Geveservice

Geveservice Företag Hem
Kontaktinformation Geveservice

Geveservice

Geveservice - GVK Coating Technology Oy satsar på att förverkliga servicekonceptet på ett helt nytt sätt!
- ständig beredskap att erbjuda teknisk rådgivning för såväl industrifärger som butiks- och byggfärger
- branschexperter på endast ett telefonsamtals avstånd: +358 (0)20 749 8770
- testmålningsanläggning i Finland

  • ridåmaskin
  • valsmålningsmaskin
  • Printing-linje
  • sprutor: högtryck, luftassisterad högtryck, diffusionsluft samt HVLP
  • UV: 100 % samt vatten-UV
  • ugnar

- jämförelse av olika appliceringsmetoder efter kundens behov
- förbehandlingsalternativ
- framtagning av modeller
- utbildning