Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Produkter Hem
Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Bivax

Geliksi – Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Ekobalsam

Ekologisk - inhemsk naturprodukt från de finska åkrarna. Ekobalsam är vattenburet, nyanserbart unversal träbehandlingsmedel som lämpar sig för både inom- och utomhus bruk. Baserar sig på linfröolja.

Mer information >

Geliksi Möbelbalsam

Geliksi Möbelbalsam är en lätt torkande, vattenburen och nyanserbar linolja som absorberas väl i träet som är meand för behandling av trämöbler.

Mer information >

Geliksi Balsam för bastulave

Lätt torkande vattenburen och nyanserbar linolja för skyddande av bastulavens träytor. Den är lätt använd och nästan helt luktfri. Kan nyanseras. 

Mer information >

Geliksi Linolja Classic

En traditionell kallpressad och helt naturlig linolja utan tillsattsmedel som sugs bra in i träet. Linolja Classic lämpar sig för både inom- och utomhus utrymmen samt behandling av båtar. 

Mer information >

Geliksi Daltjära

Daltjära är en traditionell tjära som tillverkas vid låg värme genom dalbränning. Tjäran är rinnande och ljusbrun till färgen. Daltjäran lämpar sig utmärkt för skyddandet av krävande träytor, så som kyrkornas spåntak.

Mer information >

Geliksi Trätjära

Trätjära är en mörkbrun tjära utan tillsattsämnen i flytande form. Den lämpar sig allmänt för skyddandet av träbyggnader.  Trätjäran kan användas i olika blandningar t.ex. med linolja.

Mer information >

Geliksi Båttjära

Båttjära är en mörkbrun flytande tjära i vilken man har tillsatt terpentin av barrträd för att förbättra absorberingen i träet. Båttjäran är menad speciellt för tjärning av träbåtar. 

Mer information >

Geliksi Tjärimpregnering

Blandning av trätjära och linolja som är färdig att användas för att impregnera trä utomhus. Produkten är lätt att breda ut samt torkar snabbt. Impregneringen ger en vacker ljusbrun laserande färg åt träet.

Mer information >

Geliksi Fernissa

Lätt torkande fernissa som är framställd av kallpressad linolja genom upphettning. Lämpar sig för behandling av trä eller som råmaterial för målfärg. Användningsområde: Stockväggar, terrasser, bryggor och som råmaterial för målfärg.

Mer information >

Geliksi Terpentin av barrträd

Terpentin av barrträd är produkt som är ägnad till att förtunna och putsa andra produkter. Terpentin är en färglös vätska.

Mer information >

Geliksi Bivax

Geliksi Bivax är en linolje baserad ekologisk, äkta naturprodukt för att vaxa träytor och läder. Tilläggsämnen har inte använts vid tillverkningen. Lämpar sig för målade och omålade träytor samt antikmöbler.

Mer information >