Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Produkter Hem
Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Bivax

Geliksi Balsam för bastulave

Lätt torkande vattenburen och nyanserbar linolja för skyddande av bastulavens träytor. Den är lätt använd och nästan helt luktfri. Kan nyanseras.

Ytor som behandlats med balsam för bastulave är lättare att sköta om för att smuts och vatten inte kan tränga sig in i träet lika lätt. Ytan känns silkeslen och den hålls vacker för en längre tid. Balsam för bastulave passar endast för inomhusbruk. Passliga träarter för behandling av värmebehandlat trä, klibbal, asp och furu.

Åtgång: 10-15 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel