Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Båttjära Geliksi Produkter Hem
Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Bivax

Geliksi Båttjära

Båttjära är en mörkbrun flytande tjära i vilken man har tillsatt terpentin av barrträd för att förbättra absorberingen i träet. Båttjäran är menad speciellt för tjärning av träbåtar. Vid behov kan linolja samt terpentin av barrträd läggas till i båttjärna. Båtsmans blandningen fås när man lägger i 37 % båttjära, 33 % Linolja Classic och 30 % terpentin av barrträd. Produkten baserar sig på förnybara råvaror.

Åtgång: ca. 5-7 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel eller trasa