Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Ekobalsam Geliksi Produkter Hem
Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Bivax

Geliksi Ekobalsam

Ekologisk - inhemsk naturprodukt från de finska åkrarna. Ekobalsam är vattenburet, nyanserbart unversal träbehandlingsmedel som lämpar sig för både inom- och utomhus bruk. Baserar sig på linfröolja. Produkten framhäver fint träets egenskaper och ger ett skydd för väder och slitage. Den passar för bl.a. impregnerat virke, vanligt trä, lärkträ och hårda träslag. Lämpliga användningsobjekt är t.ex. väggar, paneler, möbler och plana ytor.

Riklig - Engångs behandling räcker
Enkel - Behöver ingen grundning
Produkten baserar sig på kontraktproduktion där oljan produceras genoma att pressa lin.

Åtgång: 10-15 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel