Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Möbelbalsam Geliksi Produkter Hem
Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Bivax

Geliksi Möbelbalsam

Geliksi Möbelbalsam är en lätt torkande, vattenburen och nyanserbar linolja som absorberas väl i träet som är meand för behandling av trämöbler.

Möbelbalsam rekommenderas färglös på möbler av torrt impregnerat trä, värmebehandlat trä och på andra möbler tillverkade av mörka träslag. Nyanserad möbelbalsam rekommenderas på möbler av t.ex. furu. Produkten kan nyanseras i målfärgsbutiker enligt
färgkartan för laserande träskydd (vattenbaserade).

Åtgång: 10-15 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel