Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Produkter Hem
Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Bivax

Geliksi Terpentin av barrträd

Terpentin av barrträd är produkt som är ägnad till att förtunna och putsa andra produkter. Terpentin är en färglös vätska.

Terpentin kan även användas för att ta bort fläckar och rengöra målade ytor. Produkten baserar sig på förnybara råvaror.