Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Produkter Hem
Geliksi GeveDesi Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Bivax

Geliksi Tjärimpregnering

Blandning av trätjära och linolja som är färdig att användas för att impregnera trä utomhus. Produkten är lätt att breda ut samt torkar snabbt. Impregneringen ger en vacker ljusbrun laserande färg åt träet. Tjärimpregneringen passar för utomhusbruk bl.a. för stockbyggnader, terrasser, möbler, bryggor och båtar. Tjärimpregneringen kan även användas för att skydda järn från rost.

Åtgång: ca. 10-15 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel eller trasa