Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Trätjära Geliksi Produkter Hem
Geliksi Ekobalsam Geliksi Möbelbalsam Geliksi Balsam för bastulave Geliksi Linolja Classic Geliksi Daltjära Geliksi Trätjära Geliksi Båttjära Geliksi Tjärimpregnering Geliksi Fernissa Geliksi Terpentin av barrträd Geliksi Bivax

Geliksi Trätjära

Trätjära är en mörkbrun tjära utan tillsattsämnen i flytande form. Den lämpar sig allmänt för skyddandet av träbyggnader. Trätjäran kan användas i olika blandningar t.ex. med linolja. Produkten baserar sig på förnybara råvaror.

Åtgång: ca. 5 m²/l
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel eller trasa