Geveplast

Kvalitets spackel för all lappning!

Geveplast Produkter Hem
Geveplast Snabbspackel Geveplast Snickarspackel Geveplast J Fogspackel Geveplast LF Finspackel Geveplast LH Lättspackel Geveplast LG Fyllnadsspackel Geveplast LW Våtrums spackel

Geveplast – Kvalitets spackel för all lappning!

Se Geveplast broschyren här!


Geveplast Snabbspackel

Geveplast Snabbspackel är ett snabbtorkande akrylatspackel för t.ex. små del- och överspacklingar i väggar och tak. Kornstorlek max 0,02 mm. För små ojämnheter. 

Mer information >

Geveplast Snickarspackel

Vattenbaserad snickarspackel. Snabbt torkande akrylatspackel med hög fyllförmåga som lämpar sig för t.ex. del- och överpsackling av möbler, fönsterkarmar och dörrar mm. inomhus. Kornstorlek: max 0,03 mm

Mer information >

Geveplast J Fogspackel

Geveplast J Fogspacekl är ett färdigtspackel som lämpar sig särskilt väl för skarvspackling av gipsskivor tillsammans med pappers fogremsa. Har goda limningsegenskaper och god fuktbeständighet. Professionellas förstahandsval. Kornstorlek: max 0,06 mm.

Mer information >

Geveplast LF Finspackel

Användningsklar vattenburen Finspackel. Lätt universalspackel som är menad för spackling av gamla och nya ytor i torra inomhusutrymmen. Lämpar sig för del-, fog- och överspackling av vägg- och takytor.  Kornstorlek: max 0,12 mm. 

Mer information >

Geveplast LH Lättspackel

Användningsklar vattenbaserad lättspackel med god fyllförmåga som är menad för hand- och maskinspackling. Lämpar sig för betong-, rappnings-, gips-, fiber- och lättbetongytor. Innehåller inte asbest eller glasfiber. Mycket mångsidig spackel. Kornstorlek: max 0,2 mm. 

Mer information >

Geveplast LG fyllnadsspackel

Användningsklar vattenbaserad grov lättspackel. Geveplast LG har en mycket bra fyllförmåga och passar utmärkt t.ex. för spackling av hål och andra krävande ändamål där det krävs 1-30mm fyllning tackvare en mycket liten sjunking. Kornstorlek: max 0,3 mm.

Mer information >

Geveplast LW Våtrums spackel

Användningsfärdig vattenbaserad lättspackel för våta och fuktiga utrymmen som t.ex. badrum och kök. Den höga bindemedelshalten garanterar en mycket bra vidhäftning till underlaget samt våtstyrka. Kornstorlek: max 0,15mm. 

Mer information >