Geveplast

Kvalitets spackel för all lappning!

Geveplast LF Finspackel Geveplast Produkter Hem
Geveplast Snabbspackel Geveplast Snickarspackel Geveplast J Fogspackel Geveplast LF Finspackel Geveplast LH Lättspackel Geveplast LG Fyllnadsspackel Geveplast LW Våtrums spackel

Geveplast LF Finspackel

Användningsklar vattenburen Finspackel. Lätt universalspackel som är menad för spackling av gamla och nya ytor i torra inomhusutrymmen. Lämpar sig för del-, fog- och överspackling av vägg- och takytor. Kornstorlek: max 0,12 mm. Spacklet kan användas för betong-, lättbetong-, rappnings-, trä-, fiber- och gipsytor samt tapetfogar och tidigare målade ytors spackling. Passar bra ihop med Geveplast LG:s överspackling när man strävar efter en slät yta. 

Färg: Vit
Förtunning: Vatten
Arbetsredskap: Utbredning med spatel
Torktid: + 20°C, 50% RH 1 timme per 1mm skikttjocklek
Kornstorlek: Max 0,12 mm