Geveplast

Kvalitets spackel för all lappning!

Geveplast LG Fyllnadsspackel Geveplast Produkter Hem
Geveplast Snabbspackel Geveplast Snickarspackel Geveplast J Fogspackel Geveplast LF Finspackel Geveplast LH Lättspackel Geveplast LG Fyllnadsspackel Geveplast LW Våtrums spackel

Geveplast LG fyllnadsspackel

Användningsklar vattenbaserad grov lättspackel. Geveplast LG har en mycket bra fyllförmåga och passar utmärkt t.ex. för spackling av hål och andra krävande ändamål där det krävs 1-30mm fyllning tackvare en mycket liten sjunking. Kornstorlek: max 0,3 mm. Ifall önskas en slätare yta rekommenderar vi att använda till sist LF, LH eller LW som ytspackel. 

Färg: Grå
Förtunning: Vatten
Arbetsredskap: Utbredning med stål- eller gummispatel
Torktid: + 20°C, 50% RH 2-3 timmar, genomtorr 1 dygn
Kornstorlek: Max 0,3 mm