Geveplast

Kvalitets spackel för all lappning!

Geveplast LH Lättspackel Geveplast Produkter Hem
Geveplast Snabbspackel Geveplast Snickarspackel Geveplast J Fogspackel Geveplast LF Finspackel Geveplast LH Lättspackel Geveplast LG Fyllnadsspackel Geveplast LW Våtrums spackel

Geveplast LH Lättspackel

Användningsklar vattenbaserad lättspackel med god fyllförmåga som är menad för hand- och maskinspackling. Lämpar sig för betong-, rappnings-, gips-, fiber- och lättbetongytor. Innehåller inte asbest eller glasfiber. Mycket mångsidig spackel. Kornstorlek: max 0,2 mm.

Färg: Ljusgrå
Förtunning: Vatten
Arbetsredskap: Utbredning med stål- eller gummispatel
Torktid: + 20°C, 50% RH 2-3 timmar, genomtorr 1 dygn
Kornstorlek: Max 0,15 mm