Geveplast

Kvalitets spackel för all lappning!

Geveplast LW Våtrums spackel Geveplast Produkter Hem
Geveplast Snabbspackel Geveplast Snickarspackel Geveplast J Fogspackel Geveplast LF Finspackel Geveplast LH Lättspackel Geveplast LG Fyllnadsspackel Geveplast LW Våtrums spackel

Geveplast LW Våtrums spackel

Användningsfärdig vattenbaserad lättspackel för våta och fuktiga utrymmen som t.ex. badrum och kök. Den höga bindemedelshalten garanterar en mycket bra vidhäftning till underlaget samt våtstyrka. Kornstorlek: max 0,15mm. Innehåller inte asbest eller glasfiber. Lämpar sig för del-, hel- och fogspackling på  gips-, rappnings-, lättbetong- och stenytor i väggar och tak. 

Färg: Blågrå
Förtunning: Vatten
Arbetsredskap: Utbredning med stål- eller gummispatel
Torktid: + 20°C, 50% RH 2-3 timmar, genomtorr 1 dygn
Kornstorlek: Max 0,15 mm