Geveplast

Kvalitets spackel för all lappning!

Geveplast Snickarspackel Geveplast Produkter Hem
Geveplast Snabbspackel Geveplast Snickarspackel Geveplast J Fogspackel Geveplast LF Finspackel Geveplast LH Lättspackel Geveplast LG Fyllnadsspackel Geveplast LW Våtrums spackel

Geveplast Snickarspackel

Vattenbaserad snickarspackel. Snabbt torkande akrylatspackel med hög fyllförmåga som lämpar sig för t.ex. del- och överpsackling av möbler, fönsterkarmar och dörrar mm. inomhus. Kornstorlek: max 0,03 mm. Lämpar sig även metallytor som rostskyddats före behandlingen.  Kan även användas på väggar och tak då en extra slät yta önskas.

Färg: Vit
Förtunning: Vatten
Arbetsredskap: Utbredning med spatel
Torktid: + 20°C, 50% RH 1-2 timmar beroende på skikttjockleken, temperaturen och luftens relativa fuktighet
Kornstorlek: Max 0,03 mm