Industrifärger

GeveTherm

GeveTherm Industrifärger Produkter Hem
GeveTherm Safe GeveTherm Energy GeveTherm Dry

Industrifärger – GeveTherm

GeveTherm- produktserien består av vattenbaserade dispersionsfärger som bildar en värmeisolerande och vattenavvisande yta för allmänna byggnadsmaterial. Användningsområde: Ytor där värmeförlust sker eller varma ytor som kan orsaka värmeskador vid beröring.

GeveTherm Safe garanterar bra vidhäftning och slittålig yta. GeveTherm Energy maximerar värmeisoleringen. GeveTher Dry minskar som ytfärg märkvärdigt kondens. Kondensvattnet slipper inte att rinna som droppar.

GeveTherm-produkterna är kompatibla och komplementära och därav kan ytan t.ex. grundas med Safe, ytbeläggs med Energy och skyddas till sist ännu med Safe. GeveTherm ytan kan även färdigställas med ett skikt vattenburen akrylatfärg. GeveTherm ytan är vädertålig men den bör skyddas från kraftig mekanisk gnuggning.


GeveTherm Safe

Vattenburen dispersionsbaserad ytbeläggning för industriellt bruk. Värmeisolerar ytan så att den inte bränner huden vid beröring.

Mer information >

GeveTherm Energy

GeveTherm Energy värmeisoleringsbeläggningen är utvecklad speciellt för industriellt bruk. Färgen lämpar sig för mycket trånga utrymmen.

Mer information >

GeveTherm Dry

GeveTherm Dry värmeisoleringsbeläggningen är utvecklad speciellt för industriellt bruk. GeveTherm Dry används både inom- och utomhus som kondensskydd för olika byggnader

Mer information >