Utomhusprodukter

Väderbeständiga industriprodukter!

Gevefacade Primer 2810 Utomhusprodukter Industrifärger Produkter Hem
Gevestain 3000 Geveclear 5512 Geveclear 5530 Geveclear 5960 Geveprimer 2691 Gevepaint 8916 Gevefacade Primer 2810 Gevefacade Paint 30

Gevefacade Primer 2810

Vattenburen alkyl-akrylatbaserad grundfärg för industriellt bruk. Lämpar sig som grundfärg för fasadbräden och trähuselement. Skyddar träet tills ytmålningen. Ytmålningen bör göras senast nästa sommar. Kan ytmålas med både olje- och dispersionsfärg. Innehåller hämmande ämnen för mögel och blånad.

Nyans: A-bas (vit), Röd och C-bas för nyansering
Åtgång: 8-10 m²/l med förtunnad målfärg (förtunning 1:1)
Rekommenderad skikttjocklek: 100 – 150 g/m² förtunnad
Torktid: +20 °C, Behandlingstorr ca. 2 timmar, övermålningsbar 24 timmar. Kan staplas på varandra som våta, dock inte med målade ytorna imot.
Arbetsredskap: Spruta (Låg- eller högtrycks, Airmix), borste eller vakum maskin