Inomhusfärger

Inline

Inline Paraffinolja Inline Inomhusfärger Produkter Hem
Inline 3 Inline 5 Inline 7 Inline 20 Inline Strong 25 Inline Vidhäftningsgrundfärg Inline Panelfärg Inline Möbelfärg 40 V Inline Dörr- och fönsterfärg Inline Panellack Inline Möbellack Inline Polyuretanlack Inline Kakelfärg 1-K Inline Kakelfärg 2-K Inline Bastuskydd Inline Paraffinolja

Inline Paraffinolja

Paraffinolja lämpar sig för inomhus träytor som trä, skärbräden, bordsskivor och bastulaver. Paraffinoljan tränger sig djupt in i trädets fi brer och skyddar ytan av fukt och smuts. Oljan är färglös och behand-lingen ökar trädfi brets nyanser. Oljan lämpar sig för alla trädslag, speciellt för värmebehandlat träd och klibbal.

Kulörer: Färglös
Färgproduktgrupp: 739
Åtgång: 8-10 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Svamp eller luddfri trasa