Inomhusfärger

SaunaStyle

SaunaStyle Laveskydd SaunaStyle Inomhusfärger Produkter Hem
SaunaStyle Inredningslack SaunaStyle Laveskydd

SaunaStyle Laveskydd

Skyddsmedel för icke tidigare behandlade träytor i bastun. Produkten baserar sig på paraffinolja. Laveskyddet gör träytan vatten och smutsstötande, utan att bilda film. Produkten sugs djupt in i träet och minskar på detta sätt smutsupptagning, samt ytorna blir lättare att hållas rena.

Laveskyddet kan användas på t.ex. bastulavar, träpanelytor, bastubänkar och dörrhantag av trä. Oljan är färglös och framhäver träslagets naturliga kulör.

Kulörer: Färglös
Färgproduktgrupp: 739
Åtgång: 8-10 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Luddfri trasa eller svamp

Broschyr