MaxStop

Tätskiktssystem

MaxStop Fuktspärr MaxStop Produkter Hem
MaxStop Original MaxStop Rock'n'Roll MaxStop Primer MaxStop Fuktspärr MaxStop Fix VSL

MaxStop Fuktspärr

MaxStop fuktspärr är en ångtät grundning som används på väggar och golv i våtutrymmen före beläggning med kakel. MaxStop fuktspärr används med MaxStop tätskikt, tätnings- eller förstärkningsremsa, rörmanschetter och golvbrunnsmanschett. Kaklen fästs med GVK fix. Torkningstid efter första lagret är 30 minuter och efter det andra lagret ca. 2 timmar.

Åtgång: Outspädd 0,2 L/m²

Arbetsredskap: Kort eller mellanluddig roller eller pensel.