MaxStop

Tätskiktssystem

MaxStop Original MaxStop Produkter Hem
MaxStop Original MaxStop Rock'n'Roll MaxStop Primer MaxStop Fuktspärr MaxStop Fix VSL

MaxStop Original

MaxStop Original tätmembran är lätt att breda ut med rulle eller spruta. Menad för våturymmens golv- och väggytor som vattenisolering före kakling. Marknadens mest elastiska och tätaste tätskiktssystem som försnabbar arbetet. Skiktet behöver inte mera söndras för att säkerställa den tillräckliga
skikttjockleken tack vare den patenterade Opatec markeringen.

Säkerställ tillräcklig skikttjocklek: Rita exempelvis kors på den behandlade grunden med 0,5 m intervaller med GVK OPATEC markeringsfärg. När markeringarna inte kan urskiljas efter två lager av torkad membran är det torkade skiktets tjocklek tillräcklig. Opatec Spray är speciellt menad för betong/fix ytor medan Opatec tuschen lämpar sig bättre för skivytor.

Åtgång: Tätskiktsmassans åtgång för golvytor är 0,8 L/m²–1,0 L/m² (0,9 Kg/m²–1,1 Kg/m²) och 0,6 L/m²–1,0 L/m² (700 g/m²–1,1 Kg/m²) för väggytor. Det torkade skiktets tjocklek är då 0,4 mm på golvet och 0,3 mm på väggarna.

Arbetsredskap: Roller, pensel eller spruta

Broschyr