MaxStop

Tätskiktssystem

MaxStop Rock'n'Roll MaxStop Produkter Hem
MaxStop Original MaxStop Rock'n'Roll MaxStop Primer MaxStop Fuktspärr MaxStop Fix VSL

MaxStop Rock'n'Roll

MaxStop Rock'n'Roll tätmembran är lätt att breda ut med rulle. Menad för våturymmens golv- och väggytor som vattenisoleras före kakling. Rock'n'Roll har utmärkta utbrednings egenskaper. Marknadens mest elastiska och tätaste tätskiktssystem som försnabbar arbetet. Skiktet behöver inte mera söndras för att säkerställa den tillräckliga skikttjockleken tack vare den patenterade Opatec markeringen.

Säkerställ tillräcklig skikttjocklek: Rita exempelvis kors på den behandlade grunden med 0,5 m intervaller med GVK OPATEC markeringsfärg. När markeringarna inte kan urskiljas efter två lager av torkad membran är det torkade skiktets tjocklek tillräcklig. Opatec Spray är speciellt menad för betong/fix ytor medan Opatec tuschen lämpar sig bättre för skivytor.

Åtgång: Tätskiktsmassans åtgång för golvytor är 0,8 L/m²–1,0 L/m² (0,9 Kg/m²–1,1 Kg/m²) och 0,6 L/m²–1,0 L/m² (700 g/m²–1,1 Kg/m²) för väggytor. Det torkade skiktets tjocklek är då 0,4 mm på golvet och 0,3 mm på väggarna.

Arbetsredskap: Kort eller medel

Broschyr