Utomhusfärger

Grundning

Husgrundfärg Grundning Utomhusfärger Produkter Hem
Husgrundfärg

Husgrundfärg

Husgrundfärg är en vattenburen alkydgrundfärg ämnad för omålade träytor utomhus. Ytmålningen kan göras såväl med både olje- och dispersionsfärger. Användningsområden nya och tidigare omålade träytor, t.ex. väggar, fönsterkarmar och foderbräden. Kan användas på sågade och hyvlade träytor.

Kulör: Vit
Glansgrupp: 5 (matt)
Färgproduktgrupp: 231
Åtgång: 5-10 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1 gång
Appliceringsmetod: Pensel