Vägmarkering

Gevekatu Vägmarkering Produkter Hem
Gevekatu

Gevekatu

Vattenburen gatufärg som har en god täckförmåga och slitagebeständighet. Färgen innehåller inte flyktiga organiska ämnen. Färgen användes för markering av asfalt, oljegrus och betong på vägar, flygfält, parkeringsplatser etc. Färgen torkar redan på några minuter med hjälp av accelerator. 

Kulörer: Vit och Gul. Kan nyanseras.
Färgproduktgrupp: 99
Åtgång: 1 liter räcker till ca 2,8 m²
Rekommenderad skikttjocklek: Så att våtskiktet är ca. 350 µm
Appliceringsmetod: lågtrycksspruta, rulle eller pensel.
Torktid: 4-10 minuter med rekommenderad skikttocklek, temperaturen över +10 °C och luftens relativa fuktighet under 60 %. 

Broschyr