Vägmarkering

HSRoute Vägmarkering Produkter Hem
Gevekatu HSRoute HSRoute Thinner

HSRoute

Lösningsmedelsburen enkomponents vägmarkeringsfärg. Lämpar sig för betongytor och gator, vägar och motorvägar som innehåller bitum. På motorvägar och andra vägar med hög trafik bör färgen ha torkat ordentligt innan vägen öppnas för trafik. Rekommenderas inte för stadsmarkering.

Kulörer: Vit och Gul. Kan nyanseras.
Åtgång: Ca. 0,45 kg/m² - 0,92 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek: Våtskiktstjocklek 300 µm 400 µm 600 µm. Motsvarande torrskiktstjocklek 156 µm 209 µm 313 µm.
Appliceringsmetod: Färgen passar som sådan i luftfri samt lågtrycksspruta. Luftfria sprutans munstycke 0,019" max 40° vinkel. Sprutan bör utrustas med 60 mesh-storleks filter. 
Torktid: Efter 20-30 min från appliceringen kan man köra över vägmarkering