Geveplast LG fyllnadsspackel

Användningsklar vattenbaserad grov lättspackel. Geveplast LG har en mycket bra fyllförmåga och passar utmärkt t.ex. för spackling av hål och andra krävande ändamål där det krävs 1-30mm fyllning tackvare en mycket liten sjunking. Kornstorlek: max 0,3 mm. Ifall önskas en slätare yta rekommenderar vi att använda till sist LF, LH eller LW som ytspackel. 

Färg: Grå
Förtunning: Vatten
Arbetsredskap: Utbredning med stål- eller gummispatel
Torktid: + 20°C, 50% RH 2-3 timmar, genomtorr 1 dygn
Kornstorlek: Max 0,3 mm