GVK Grundning

Vattenbaserad träskydds produkt för utomhus. Med tränedbrytande svamp och blåsplint på tex fönster, dorrar, panel eller staket.

Kulör: Färglös
Färgproduktgrupp: 131
Åtgång: 4-6m²/l för släta ytor.
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1 gång
Appliceringsmetod: Pensel, spruta eller nedsänkning (minst 3 min.).