Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Hautaterva Geliksi Tuotteet Hem
Geliksi GeveDesi Geliksi GeveDesi Pro Geliksi TasoDesi Geliksi Erikoisvernissa Geliksi Hautaterva Geliksi Mehiläisvaha Geliksi Pellavaöljy Classic Geliksi Puuterva Geliksi Tervakuullote Geliksi Veneterva Geliksi Kuullote Geliksi Kalkkimaali Geliksi Ohenne

Geliksi Daltjära

Daltjära är en traditionell tjära som tillverkas vid låg värme genom dalbränning. Tjäran är rinnande och ljusbrun till färgen. Daltjäran lämpar sig utmärkt för skyddandet av krävande träytor, så som kyrkornas spåntak. Produkten baserar sig på förnybara råvorar. 

Användningsområden: Tjäran kan användas som sådan för att skydda träytor, båtar samt bruksföremål av trä eller metall. Tjäran kan även blandas med linolja eller terpentin av barrträd.

Åtgång: ca. 5 m²/l 
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel eller trasa