Geliksi

Helt naturliga träbehandligsmedel för att skydda träet inom- och utomhus

Geliksi Veneterva Geliksi Tuotteet Hem
Geliksi Erikoisvernissa Geliksi Hautaterva Geliksi Mehiläisvaha Geliksi Pellavaöljy Classic Geliksi Puuterva Geliksi Tervakuullote Geliksi Veneterva Geliksi Kuullote Geliksi Kalkkimaali Geliksi Ohenne

Geliksi Båttjära

Båttjära är en mörkbrun flytande tjära i vilken man har tillsatt terpentin av barrträd för att förbättra absorberingen i träet. Båttjäran är menad speciellt för tjärning av träbåtar. Vid behov kan linolja samt terpentin av barrträd läggas till i båttjärna. Båtsmans blandningen fås när man lägger i 37 % båttjära, 33 % Linolja Classic och 30 % terpentin av barrträd. Produkten baserar sig på förnybara råvaror.

Åtgång: ca. 5-7 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 1-2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel eller trasa