Utomhusfärger

Takfärger

Katto Airisto Kattomaalit Ulkomaalit Tuotteet Hem
Katto Airisto Airisto Peltikattomaali

Katto Airisto

Katto Airisto är en hållbar och flexibel takfärg för nya och gamla takytor. Katto Airisto är akrylatbaserad utomhustakfärg som lämpar sig för betongtakpannor, minerit- och filttak. Torktid: 50-60 min, övermålningsbar 2-6 h. 

Skilld grundning behövs inte utan betongtakpannor målas med 50 % vatten utspädd målfärg vid första målskiktet. Minerittak grundmålas två gånger med 50 % vatten utspädd färg. Vid den slutliga målningen används outspädd målfärg. Filttakpannor grundmålas med färg som spädes 10–20 % med vatten, andra skiktet målas med outspädd färg.

Kulörer: A-bas (vit), Tegelröd (RR750), Svart (RR33), Grå (RR23), Brun (RR32) och nyanserbar C-bas
Glansgrupp: 6 (helmatt)
Färgproduktgrupp: 419
Åtgång: 3-8 m²/l beroende på underlagets grovhet
Rekommenderad skikttjocklek: Måla 2 gånger
Appliceringsmetod: Pensel, rulle eller spruta

Broschyr